I Norge har vi mange teatergrupper som jobber for å lage produksjoner og vise dem fram, både profesjonelle og private aktører, såkalte amatørteatere.

Teater Eureka er en unik teatergruppe fordi skuespillerene er tegnspråklige. 
Vi holder til i Trondheim, men reiser også på turne og viser frem forestillinger i hele Norge, 
med et mål om å også komme oss til utlandet.

Et annet mål vi har er også å tiltrekke oss publikum som ikke har så mye erfaring med tegnspråk, 
det løser vi ved å ordne med stemmetolker som oversetter alt underveis i forestillingen. 

Thomas Johannessen er grunderen av Teater Eureka. Det startet for mange år siden, 
da en CODA, altså et barn av døve foreldre, startet Teater Eureka. 
Senere endte Thomas opp som lederen av Eureka, og har styrt teateret på egen hånd siden det, med god hjelp fra tegnspråknettverket. 

I utgangspunktet var alt sammen basert på frivillighet fra skuespillerenes side. Nå har Eureka utviklet seg så mye at dette begynner å nærme seg et profesjonelt teater. Det er fremdeles et stykke igjen, men vi får det til.

Hvis du ønsker å lese om våre tidligere produksjoner, så har vi egne sider hvor vi beskriver alle produksjonene vi har laget, det er både teaterforestillinger, videoer og digitale fremvisninger. Hvilket publikum som passer til produksjonene varierer. Vi har et mål om å dekke alle aldersgrupper og å ta hensyn til så mange som mulig, blant annet svaksynte.

Vi har et mål om å selge billetter gjennom denne nettsiden, slik at det blir så enkelt som mulig for alle.

Vi sees på scenen!